IKumkani yamaXhosa ityelele ePalestine

IKumkani yamaXhosa uMpendulo Zwelonke Sigcawu uthe jize uMongameli wasePalestine uMahmoud Abbas ngewonga iKing Hintsa Bravery Award kunyaka ka2015.

Eli wonga linikezwe ku-Abbas ngethuba iKumkani, kwakunye negqiza layo, bebetyelele ePalestine kwiveki ephelileyo.

Isithethi seKumkani uZolani Mkiva (Imbongi Yesizwe) uthe “Eli wonga linikezwa rhoqo ngonyaka kwiinkokeli ezingamagorha okumela uluntu lwazo.”