IKumkanikazi yamaMpondo ikhothamile

IKumkanikazi yamaMpondo, uFikelephi ‘Bhongolwethu’ Ndamase, ukhothamele kwisibhedlele iSt Mary’s eMthatha namhlanje emva kokulahlwa lidabi lesifo seswekile.

Le Kumkanikazi, engumama kwiKumkani yamaMpondo aseNtshona (uNdamase kaNdamase), ikhothame ineminyaka engamashumi amahlanu anesithandathu. Ebengeniswe kwesi sibhedlele ngoLwesithathu.

UKumkanikazi Bhongolwethu, ukhe wakhokela isizwe samaMpondo aseNtshona ukusukela kunyaka ka1997 emva kokukhothama kukaKumkani Tutor Ndamase, isikhundla abambe kuso de wabe kanti unyana wakhe uKumkani Ndamase Ndamase ungena ezintanjeni ngo2008.

Umbutho iANC eMpuma Koloni ukhahlele kule kumkanikazi, usithi igalelo layo kuphuhliso lwesizwe samaMpondo sokuze lilibaleke.

Amalungiselelo okungcwatywa kwale kumkanikazi ebengekabhengezwa ngethuba sibhala eli nqaku.