Ilahlekelwe iSADTU nesikolo saseGxulu

Baza kungungelana eUnitra ngoLwesine eGreat Hall, eMthatha, ootitshala kwinkonzo yesikhumbuzo kobeyinqununu eGxulu J.S.S eMthatha nobesakuba ngusihlalo weSADTU eMpuma Koloni uThabile Kunene. UKunene ubhubhe kungalindelwanga ngokokutsho kweCOSATU.

Ingxelo ithi uKunene uqale ngo1992 ukuba kwiSebe lezeMfundo, esehla esonyuka ezikolweni ebehlohla kuzo, esenza utshintsho ebantwaneni.

UKunene uchazwa njengenkokheli ebithobekile kwaye isebenza ngokuzinikela kwaye iqiniseka ngemfundo yomntwana omnyama. Le nkokheli ibhubhe ineminqwazi eliqela njengokuba ibililungu leSADTU, COSATU, SACP neANC.

UMphathiswa weMfundo uFundile Gade uncome umsebenzi oncomekayo owenziwe nguKunene. UGade ukwadlulise amazwi ovelwano kusapho lakwaKunene. UMphathiswa uza kube eyinxalenye nenkonzo yesikhumbuzo eUnitra eMthatha.

UNobhala weCOSATU eMpuma Koloni uMkhawuleli Maleki uthi balahlekelwe ngokushiywa kwabo liqabane labo uKunene obeyinkokheli engumzekelo, ethobekileyo kwaye eqinisekayo ngomsebenzi ewenzayo nento ayiqalileyo.

“Sithatha eli thuba sidlulisa amazwi ovelwano kusapho kwakunye nogxa bakhe emsebenzini. Yanga umoya wakhe ungaphumla ngoxolo. Hamba kakuhle Mchenge,” utshilo uMaleki.

UKunene wakhe wanguNobhala kwisebe eliseXhorha kwiSADTU, wanguNobhala eGabada, wanguye nosihlalo kumbutho weANC eKing Sabatha Dalindyebo naseO.R.Tambo.

Uza kube eyokubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela kwilali yaseXilinxa eNgqamakhwe ngomhla wama29 kule nyanga.

Umbutho weANC eMpuma Koloni nawo ukhuphe imbalelwano udlulisa amazwi ovelwano kusapho, ukwabulela nendima edlalwe ngokaKunene embuthweni.