Imbali iziphindile eMonti kulatyuza amaza

Ukulatyuza kwamaza ngendlela engaqhelekanga eEastern Beach eMonti yinto ekhe yenzeka kwesi sixeko ngokokokutsho kukaSue Pretorius.

UPretorius uzalelwe wakhulela eMonti. Uxelele I’solezwe ukuba ukulatyuza kwamaza ngendlela engaqhelekanga eEastern Beach kwagqibela ukwenzeka ekuqaleni kweminyaka yoo1960.

UPretorius ebephakathi kwabantu abashiye imizi nezindlu zabo beyobukela ukulatyuza kwamaza eEastern Beach.

“Le nto ikhe yenzeka eMonti phaya ekuqaleni kweminyaka yoo1960. Ndandineminyaka ephaya kwishumi. Ndaza apha nabazali bam, sazokubukela la maza. Ngummangaliso lo,” kutsho uPretorius, esecaleni komyeni wakhe.

Ngokuhlwa kwangoLwesihlanu, abahlali baseMonti bebethe qhiwu iifowuni zabo bethatha imifanekiso nemiboniso yalo mmangaliso wamaza axhuma esiya kwiiimitha ezifikilela kwishumi.

Kusasa ngoLwesihlanu, abasebenzi beenkonzo zikaxakeka kumasipala ombaxa iBuffalo City bebezama ukususa loo ndimbane yedemeshe eyenzeke ngenjikalanga yangoLwesine.

Le demeshe, eyenzeke ngokuhlwa kwangoLwesine, ibangele ukuwohloka kwemigangatho ephahle eEastern Beach. Indlela ibivalekile, ubunofunga uthi bekufike iimpuphuma.

Indlela egudle iEastern Beach ikhe yavalwa iiyure ezivisayo kodwa yaphinda yavulwa. Isithethi saseBuffalo City uSamkelo Ngwenya uthi umasipala isayihlola yonke le demeshe ukusuka eGonubie ukuya eEastern Beach.