Imidyarho yeBerlin November ibikwelinye inqanaba

Amahashe kumsitho weBerlin NovemberUmfanekiso: BHEKI RADEBE

Akusekho mathandabuzo, imidyarho yamahashe aseMpuma Koloni ethi iqhutywe phantsi kweBerlin November – umnyhadala ophambili kweli phondo, ikwizinga eliphezulu kakhulu.

NgoMgqibelo odlulileyo, iinkabi zamahashe eziphume kwiindawo ngeendawo zigaleleke kwakusasa kwindawo yemidyarho eseBerlin – apho zikhuphisene khona kwimidyarho eyohlukeneyo ngokohlukana kwamahashe.

Kulo nyaka, iBerlin November ifince unyaka wesihlanu ngodlwabevu lolonwabo oluquke ukhuphiswano lwamahashe nomculo obuyolisa kuloo ngqatsini yelanga ebithe thaa phezu kwamawakawaka abantu abe beyinxalenye yomnyhadala.

Emva kokuthatha inxaxheba amatyeli amabini kwiBerlin November – ihashe ekuthiwa nguCelinto-ndikwenzele lilo eliphume phambili kwahambayo.

Ngokuphumelela kukaCelinto, umnikazi wakhe ugoduke nemoto entsha kraca eluhlobo lweBhaki.

Elinye ihashe eliziqaqambisileyo ngokubaleka kakhulu nguSigwebo ogoduke nesityhwentywe semali eyiR100.000.

UXolile Nkompela wakuTsolo ngumnikazi kaCelinto-ndikwenzele ofumene ibhaso eliyimoto emva kokuphuma gqathu kumdyarho.

OkaKompela ukuvuyele kakhulu watsho eqhayisa ngomsebenzi omhle owenziwa lihashe lakhe.

“Ekhaya sinembali ende emidyarhweni yamahashe. Amashe siwafuye sisakhula, nokuphalisa ngokunjalo. Namhlanje sivuzwe ngemoto. Ngoku lo nto siyidlulisela ebantwaneni bethu abaziidyokhi. Ndonwabe kakhulu ngoba size nabalandeli abasuka kuTsolo nakuQumbu,” utshilo uNkompela.

Idyokhi ephumeleleyo nguOwethu Nkompela ozalwa ngumninawe womnikazi wehashe eliphumeleleyo.

Ukuzothi ga ngoku, uCelinto-ndikwenzele uzenzele udumo ngokuqokelela imali eninzi kakhulu kwimidyarho eyahlukeneyo eMpuma Koloni nangaphaya kwemida yeMpuma Koloni.

Kumahashe amade aphalayo, indawo yokuqala ibanjwe nguFinal Judgement ophumelele ityeli lesibini iminyaka ilandelelana.

pedro.mapelo@inl.co.za