IMIFANEKISO: UKumkani Buyelekhaya Dalindyebo kwindibano ye-EFF yabahlali

IKumkani yabaThembu uBuyelekhaya Dalindyebo nenkokeli yombutho iEFF, uJulius Malema. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

Umbutho we’EFF NgoLwesibini, we14 kaMeyi 2024 utyelele eBumbane eMthatha kwikhaya leKumkani yabaThembu.

Inkokeli yalo mbutho uJulius Malema kwakunye nosekela kuzwelonke uFloyd Shivambu baqale ngokubamba indibano bucala noKumkani uBuyelekhaya Dalindyebo kwikhaya lakhe, phambi kokuba kuyiwe kubafundi eCicira eKSD College.

Abafundi besi sikolo kudala bekhala ngemingeni abajamelene nayo ekuquka kuyo indlala. Le Kumkani ibingaqali ukuya kwaba bafundi nanjengoko kukudala imane isiya de yabawisela inkab’yenkomo kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo.

UMalema negqiza lakhe baphume baya kwinginginya yabantu ebibalinde kwisikolo iLangalethu kwilokishi yaseBika eGcuwa ngeliyokugaya inkxaso njengoko sele lufikile uvoto.

UVoto lungoLwesithathu ngomhla we29 kule nyanga.