‘Imipu ayiyoyokuhombisa, yeyokulwa nezikrelemnqa’

Amalungu ebutho lamapolisa iiHawks phezu kwebhokisi kagxawabo uDalibandla Qokoyi. Umfanekiso: Sinikelo Goqweni

“Imipu ayizozinto  zokuhombisa,
yisebenziseni mapolisa ukuzikhusela kwizikremnqa.” Lowo ngumyalezo
okhutshwe yintloko yooKhetshe eMpuma Koloni uMajor General Nyameko Nogwanya kumapolisa. 

UNogwanya ukutsho oku phambi kwamawaka-waka wabantu ebebezimase umngcwabo
wepolisa ebeliyinxalenye yooKhetshe uWarrant Officer Dalibandla Qokoyi kwilali yaseMthozela,
eSulenkama kuQumbu ngoMgqibelo.
UQokoyi obengumphandi  onamava kooKhetshe phambi kokudutyulwa abulawe  kubusuku bomhla we-11 kule yoMqungu ngethuba
engena kumzi wakhe oseMandela
Park
eMthatha.

Lo mngcwabo ubuzinyaswe ngabakomishinala bamapolisa
abasibhozo abaphuma kwamanye amaphondo, abezopolitiki, iinkokeli zemveli,
amapolisa noluntu ngokubanzi.

UNogwanya uthe “Asizuphazanyiswa zizaphuli
mthetho kumsebenzi wethu, asizulala buhlayo de sibafumane abenzi balo mkhuba. Ukususela
namhlanje siphakamisa impi ngakwizikrelemnqa. Waqala ooKhetshe uzinqikela
ilitye elineembovane.”

Kwelakhe icala uNjengele Mthandazo Ntlemeza wooKhetshe
kuzwelonke obevutha ngumsindo wongeze ngelithi amapolisa makaqale
apho ashiye khona uQokoyi kwaye umntu osagcine umpu ongekho mthethweni
makawungcwabe kuba uzokuhlangana nembila zithutha.

Umphathiswa wamapolisa kuzwelonke uNathi Nhleko umemelele ulntu ukuba lisebenzisane namapolisa ukukhangela kubanjwe ababulali bakaQokoyi.. UNhleko uthe “Makuxatyiswe amapolisa kuba
ayinxalenye yophuhliso kuba asebenza ukukhusela abantu nezinto zokuhlala.” 

Ilungu losapho uNozizwe Lufundo uthi ukusweleka
kukaQotoyi yilahleko enkulu kolu sapho nanjengoko bekujongwe kuye njengentsika
yosapho. Uthi ukuhamba kwakhe kushiye ubunzima obungathethekiyo.

Ukugetyengwa kukaQokoyi kunxulunyaniswa netyala
ebeliphanda lokuxhonyiswa kwesithuthi esiphatha imali kuTsolo nekwadutyulwa
kwabulawa unogada kunyaka ophelileyo. Uhlaselwe emva kwiiyure ezimbalwa emva
kokunika ubungqina obuchasa ibheyile kubarhanelwa abahlanu aboyanyaniswa
nelityala.

Kulindeleke ukuba amatyala ebewaphanda anikwe
ingqwalasela emmandla nekhethekileyo ngokutsho kwecandelo lotshutshiso
nobulungisa. Ushiya ngasemva inkosikazi yakhe, udadewabo nabantwana abathathu.