Imke nemiphefumlo emithathu ingozi eMonti

Kwingozi ebimasikizi eyenzeke ngoLwesihlanu kusasa kuhola wendlela uN2 phakathi kweBeacon Bay kwakunye neMooiplaas ngaseMonti kuthe kwasweleka abantu abathathu.

Ngokwengxelo, kule ngozi kuye kwangqubana iloli kwakunye neAvanza okweenkunzi zegusha.

UCharles Bramwell womthetho wezendlela udize ukuba esi sithathu sithe sabhubha kwangoko besikwi Avanza, lo gama abahlanu baye bonzakala ngokumasikizi.

UBramwell uthe, ababini ebebekwiloli nabo bonzakele. Unobangela wengozi le ubungekaziwa, amapolisa asalwenza uphando.