Imvumi yeKwaito yaseLibode kumawonga eSoweto

Mziwethemba Mshampisto Mgilazana

Imvumi yaseMpuma Koloni uMziwethemba Mgilazana nowaziwa ngelikaMshampisto kwiqonga lomculo, utyunjwe kwiMzansi Kwaito & House Music Awards (MKHMA) ezizakuqhutywa kwinyanga ezayo eSoweto eRhawutini.

UMshampisto oyimvumi yeKwaito neHouse uzakukhuphisana nezinye iimvumi kwiwonga le-HouseNewComer. IMKHMA ngamawonga athi asunguluwa ukuhlonipha iimvumi zeKwaito neHouse eMzantsi Afrika.

Le mvumi nengcambu zayo ziseZandukwana kwidolophu yaseLibode, yaqala umculo ineminyaka elishumi elinesine, nalapho kamva yazibandakanya neqela iZwakala ngo-2003.

IZwakala yayiliqela lomculo weKwaito eLibode, nelathi ngenxa yokunqongophala kophuhliso emculweni, yathuthela eRhawuthini ngo-2004.

“Izinto zange zihambe kakuhle kwiqela lethu, sabe siyohlukana,” utshilo uMshampisto. Ukanti uMshampisto akazange ayeke ukuzama, nanjengoko wayesazi ukuba umculo usegazini kuye.

Ngonyaka ka-2014 uMshampisto wathi wakhupha icwecwe lakhe lokuqala Amakgwapukgwapu. Kweli cwecwe le mvumi isebenze nemvumi eyaziwayo kwiKwaito uDrencko, nowathi wabona italente kule mvumi. UMshampisto usebenza phantsi kweBiyela Music Label yaseRhawutini. Nakuba le mvumi ingenacwecwe lipheleleyo ineeSingles, zingabukelwa kuYouTube.

Ukuze le mvumi ifumane eli wonga, icela ukuvotelwa luluntu ingakumbi olweMpuma Koloni, nanjengoko iingcambu zayo zikweli phondo. “Ndicela iivoti kuluntu lwaseMpuma Koloni nanjengoko impumelelo yam iyakuba yeyephondo”, wongeze ngelitshoyo uMshampisto.

Le mvumi ikhe yasebenza noMadluphuthu, kwaye ikhe yabelana ngeqonga neemvumi ezaziwayo uBricks, uSpikiri, uDrencko kunye noGumshev. Ukanti kwabo banomdla wokuva ingoma kaMshampisto bangabukela ividiyo yakhe ku-http://youtube.com/mshampisto

Xa ufuna ukuvotela uMshampisto thumela umyalezo omfutshane ngolu hlobo (SMS: MKHMA HouseNewComer Mshampisto ku-40439). I-SMS ibiza iR2, kwaye iingcingo zokuvota zizakuvalwa ngomhla we-12 kwinyanga ezayo.