Indoda idubule yabulala isinqandamathe kwamasipala

Usodolophu waseOR Tambo uNomakhosazana Meth, uZoleka Gili(umama wexhoba), uMandisa Giyose ngethuba lotyelelo lukasodolophu kwikhaya likaSinethemba Gili kwilokishi yaseNgangelizwe eMthathaumfanekiso: Sinikelo Goqweni

Usagcuma zintlungu kwisibhedlele saseMthatha unogada wenkampani yakwaTyeks odubule wabulala umsebenzi womasipala wesithili saseOR Tambo obencuma naye.

Esi siganeko senzeke kumasango alo masipala eMyezo ngenjikalanga yangomvulo.

Kutyholwa ngelithi lo nogada onamashumi amathathu ananye ubudala udubule ixhoba uSinethemba Gili oneminyaka engamashumi amabini anesine ubudala emva kwengxabano.

Akucaci izelwe yintoni le ngxabano kodwa kukrokrelwa isikhwele njengonozala wale ngxaki. Umrhanelwa uzame ukuzidubula kamva ngokujolisa umpu kunye, wonzakala ngokumasikizi entloko wangeniswa esibhedlele ekwimeko embi kakhulu.

Ngentseni yangoLwesibini uSodolophu waseOR Tambo uNomakhosazana Meth nesigqeba sakhe udibanise iintloko nabasebenzi balo masipala ngelokubathuthuzela emva kokubona elisiki.

Kukwabizwe nabefundisi bakwalizwi ukuzokweluleka abasebenzi.

UMeth ukwatyelele ikhaya likaSinethemba Gili kwilokishi iNgangelizwe. “Injongo zokutyelela eli khaya kukuzama ukucaphula intlungu yalo. Asikhange siyilindeleke eyokudutyulwa komsebenzi wethu ngunogada, umenzi wesisiganeko ligwala lendoda. Bekumele ukuba uthathe obakhe ubomi ayeke obexhoba,” Utshilo Meth. Ukwaqinisekise abasebenzi ngelithi mabathobe amaxhala emva kwesisithwakumbe.

Umasipala sele encedise ngezinto zokutya kweli khaya elonganyelwe yintlupheko njengoko uSinethemba ibinguye kuphela osebenzayo kwelikhaya. Bekungekacaci luzongcwaba kanjani olusapho ngenxa yentlupheko.

Ilungu losapho lakwaGili elingavumanga ukubizwa ngegama lithe ”Sisothukile sikhathazekile kukubulawa kodadewethu esemsebenzini kuba akhange athethe nelimdaka ngengxabano nomrhanelwa.”

Akucaci nokuba olu sapho belunolwazi na ngokuthandana kwesisibini ngaphambi kwale ngxabano.

Amapolisa avule ityala lokubulala logama uphando luqhubela phambili. Othethela amapolisa uKaptein Dineo Koena uthi umrhanelwa usekwimeko embi kakhulu esibhedlele.

Umpu osetyenziswe kwesisiganeko usekugcino lwamapolisa.