Indoda iloba amabhinqa kwezesondo

UKHUPHE isilumkiso umasipala waseKing Sabatha Dalindyebo (KSD) ngomntu okhohlisa abantu ababhinqileyo ngelithi kukho imisebenzi yokucoca kulo masipala, kodwa ekwenza oko ngokufuna balale naye kuqala.

Esi silumkiso besikhatshwa yinombolo yomguvela ozibiza ngokuba ngu -Izrayeli Lazaru. Sikhe saqhakamshelana nalo mfo sileli phepha-ndaba, I’solezwe lesiXhosa simbuza ngale misebenzi athembisa ngayo. Kwincoko yethu nalo nqevu uphendule ngelithi imisebenzi ayisekho kodwa angamfaka umntu onokuthi amnyobe. Sithe xa simbuza ukuba singamnyoba ngamalini waphendula ngelithi ufuna ukwabelana ngesondo, hayi imali. Sithe sisokucela umfanekiso wakhe ukuze simmemelele kwindawo emakudityanwe kuyo wathi ufuna ukubona ilungu lobumama kuqala.

Uthe akazukuwuthumela umfanekiso de abone oweli lungu lobumama. Emva koko simbonise isilumkiso esikhutshwe ngumasipala weKSD simbuza ukuba ukhe wawubona na, waphendula ephosa izithuko. Isithethi sikaMasipala weKSD uSonwabo Mampoza uthe, bafumanise ukuba kukho abantu abangcolisa igama likamasipala bekhohlisa abantu ngemisebenzi ngeenjongo zokufumana imali nezinye izinto. OkaMampoza uthe: “Imisebenzi ayithengiswa, xa izithuba zengqesho zikhona ziza kuzipapasha.” Uhlabe ikhwelo esithi uluntu malilumke lingabi ngamaxhoba. Ziwe phantsi iinzame zokuthetha namapolisa aseMthatha nanjengoko isithethi samapolisa ala mmandla uMzukisi Fatyela ebengafumaneki.