Indoda ityiwe zizinja yabhubha

Amapolisa aseRhini eMpuma Koloni athe avula idokethi
lophando emva kokuqwengwa kwendoda  zizinja
yabhubha.

Ngokutsho komlomo wamapolisa uCaptain Mali Govender,
esi sehlo sehle kwilokishi yaseXolani eRhini.

“Malunga nomkhono phambi kwentsimbi yesibini ekuseni
namhlanje, indoda enama-32 eminyaka ubudala iye yabalekiselwa kwisibhedlele
iSettlers inamanxeba amabi ezingalweni, emilenzeni nasentanyeni,” utshilo.

“Esibhedlele bazamile ukuyinceda le ndoda kodwa
ngelishwa batsho phantsi,” kutsho uGovender.

UGovender uthi amapolisa aseRhini ayaphanda ngeli
tyala.