Indoda ixabele isithandwa sayo ngezembe emva simfumene ekrexeza

Indoda (48) ijongene netyala lokuzama ukubulala emva kokuxabela isithandwa sayo ngezembe entloko yaze yasikrwitsha emva kokuba simbambe ekrexeza nenye inkosikazi.

Ngokwengxelo yamapolisa, nge2 kweyeKhala ka2024, inkosikazi (26) yaseMautse kufutshane naseRosendal yeza kwisikhululo samapolisa emva kokuba ephumile kwisibhedlele sasekuhlaleni ukuze axele isiganeko esenzeka ngomhla wama27 kweyeSilimela ka2024 malunga nentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa.

Kutyholwa ukuba watyelela kwikhaya lesithandwa sakhe waza wamfumana nenye inkosikazi kwigumbi lakhe lokulala.

Kuthiwa wabuza le ndoda wayencuma nayo ngobudlelwane bayo nale nkosikazi, kodwa indoda yakhe yamtyhala yamthuka. Emva koko le ndoda yamkhuphela imela, kodwa wakwazi ukuyisusa ezandleni zale ndoda.

Ingxelo yamapolisa iqhuba ithi le ndoda yathatha izembe yamxabela entloko yamkrwitsha.

Le nkosikazi yakwazi ukubuyela kokwabo apho udade wayo wabiza inqwelo yezigulana waza wabalekiselwa kwisibhedlele sasekuhlaleni ukuze afumane unyango.

Umrhanelwa ubekwe ityala lokuzama ukubulala kwaye uvelile kwinkundla kamantyi yaseFicksburg ngoLwesithathu umhla wesithathu kweyeKhala ka2024.