Ingawongwa okwesibini kulo nyaka inkqubo yeKingfisher FM

UMSASAZI wesikhululo sasekuhlaleni eBhayi, ochongwe kumawonga walo nyaka weCrown Gospel, uthi unyaka mnye ngulo – iCrown ngeyaseBhayi.

Inkqubo ebhexeshwa nguThanduxolo

‘Tasco’ Festile eKingfisher FM, iphakathi kweenkqubo zoonomathotholo ezikhuphisana kwibakala leBest Community Radio Gospel Show.

Le nkqubo, ebizwa ‘Masabelane ngeziBhalo’ isasazwa nguTasco rhoqo ngoMvulo ukuya

ngoLwesihlanu, ukuqala ngentsimbi yesixhenxe de ibe ngeyeshumi elinanye ebusuku.

“Ivuselela imiphefumlo, ishumayela ivangeli, idlala umculo ovuselelayo kwaye ikwaqulethe nemiba echaphazela ulutsha,” kutsho uTasco ebalisela I’solezwe lesiXhosa.

UTasco, akayisasazi nje kuphela le nkqubo kodwa ukwangumqulunqi wayo.

Le nzalelwane yaseTinarha, eyafunda izifundo zePublic Relations eWSU, ithi yona izingca ngengqondo enobuchule.

“Ingqondo yam ihleli inamacebo nobuchule ngalo lonk’ixesha. Ndiyakuthanda ukusebenza,” kutsho uTasco.

Inkqubo kaTasco ichongwa okwesibini kwiCrown Gospel Awards nanjengoko ibichongwe nakunyaka ophelileyo.

Kwale nkqubo, ebutsheni balo nyaka yathiwa jize ngewonga leBest Night-Time Show kwiLiberty Radio Awards ezazibanjelwe eSandton eRhawutini.

“Mayize eBhayi nale imbasa kuba yeyalapha,” kutsho uTasco.

Lo msasazi uthi oku kuyabonakalisa ukuba kukho okukhethekileyo okubekwe nguThixo kuye.

Ukuvotela inkqubo kaTasco uthi:

‘Masabelane (Kingfisher) Crown 24’ uthumele kwa-34069. Amawonga weSABC Crown Gospel aza ubanjelwa eDurban ICC ngowe25 kweyeNkanga 2018.

– simphiwe.freddie@inl.co.za