Ingcwatyiwe inkwenkwana eyadutyulwa iyokufunxa iWi-Fi esikolweni!

Amalungu osapho lenkwenkwana edutyulwe ngunogada yabhubha eLusikisiki ngethuba kungcwatywa le nkwenkwana kwikhaya layo lokugqibela. UMFANEKISO: PETROS MAJOLA

UYanga Msongelwa ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela kwilali yakwaNtshamathe kummandla waseMantusini eLusikisiki ngoLwesihlanu.

Oku kuza emva kokuba ngomhla wama23 kwinyanga ephelileyo kaMeyi, uYanga (13) wadutyulwa wabhubha kwangoko kwindawo leyo yexhwayelo ehamba nogxa wakhe (13) olwelwa ubomi bakhe esibhedlele. Aba badutyulwa ngunogada ngethuba beyokufunxa iWi-Fi kwisikolo esiselalini iMatafana J.S.S. kungorhatya.

Kutyholwa ngelithi lo nogada sele ekhulile wavulela ngeembumbulu xa la makhwenkwe ayezama ukubaleka, walimaza enye, kwaza kwabe kanti uyibulele enye.

Ingxelo ithi, uYanga wadutyulwa entloko entla kwendlebe ngokokutsho kwelungu losapho lukaYanga, ugxa wakhe wachanwa engalweni nolwelwa ubomi bakhe esibhedlele ngokokutsho kukamakhulu wakhe.

Aba badutyulwa ngunogada wesikolo oneminyaka engama62 ubudala. Lo tata sele evelile kwinkundla yamatyala eLusikisiki malunga netyala lokubulala kwanelokuzama ukubulala.

Nge24 kule nyanga le ndoda izakube isezinkundleni kwakhona nalapho izakube ifaka isicelo sebheyile. Yacela ukuba imelwe ligqwetha lombuso kuba isithi ayinayo imali yegqwetha.