Inkosikazi enkundleni ngokubulala umyeni oligosa eliphezulu kwarhulumente

Umfanekiso oselugcinweni kaSakhekile Ndudula, obeligosa eliphezulu kurhulumente waseMpuma Koloni

INKOSIKAZI ebanjwe ngezityholo zokubulala igosa eliphezulu kurhulumente waseMpuma Koloni ivele phambi kwenkundla kamantyi waseMonti ngoMvulo.

 

UBulelwa Ndudula (44) ubanjwe kwikhaya lesisibini eTsomo, emva kokuba amapolisa eqokelele ubungqina obumayamanisa nokubulawa komyeni wakhe uSakhekile Ndudula.  

 

USakhekile, obesebenza njengengqonyela yabasebenzi (Chief of Staff) kwisebe lophuhliso loluntu eMpuma Koloni, wadutyulwa izihlandlo ezisibhozo kumzi wesibini oseCambridge West eMonti ngomhla weshumi elinesine kwinyanga ephelileyo. Wabhubha xa kanye esithi cakatha kumasango esibhedlele iSt Dominics eMonti.

 

I’solezwe live ukuba uBulelwa noSakhekile bebekhe banengxabano phambi kwesi sehlo. “Ingxabano ibinkulu kangangokuba bake bohlukana ixeshana baphinda babuyelana,” itsho ingxelo esuka kwimithombo ethembekileyo.

 

Ngethuba evela enkundleni, uBulelwa ebebakabakaza ebalekisa amehlo rhoqo xa ejongiwe. Ixesha elininzi ulichithe ejonge phantsi, ebana ukugqugula negqwetha lakhe uSimphiwe Mbabane.

 

Umantyi uNazeem Joemath uxelele inkundla ukuba akazukuqhubeka nesicelo sebheyile kuba maninzi amatyala ajongene nawo enkundleni. Umbuso sele uvakalisile ukuba uyasichasa isicelo sebheyile ngakumtyholwa.

Isicelo sebheyile sakumanyelwa kwakhona ngoLwesithathu umhla wesihlanu kule nyanga.