Inkosikazi ibanjiwe ngokufunela amabhinqa uMprofeti Omotoso

Ibutho eliphanda ngamatyala anobuzaza iiHawks libambe inkosikazi ekwiminyaka engamashumi amathathu anesithathu, emva kokurhintyeleka kwayo kwibholo lokurhwebesha amabhinqa, ewasa kuMprofeti Timothy Omotoso.

UOmotoso, inkokeli yebandla iJesus Dominion International Church, wabanjwa ziiHawks kwekaTshazimpuzi nyakenye kulandela ukuvela kwebholo lokulala namantombazana akhonza kwibandla lakhe, bambi kubo bekwiminyaka ekwishumi elinesithathu.

UNobubele Mlindi (31) uvele phambi kwenkundla kamantyi eBhayi, emva kokubanjwa ngoLwesine ngezityholo zokuthuthela uOmotoso amabhinqa.

Iingxelo zithi lo kaMlindi wayerhwebesha amabhinqa kulo lonke eli loMzantsi Afrika, awase kwindlu kaOmotoso KwaZulu Natal, ukuze le nkokeli yeli bandla ilale nawo.

UMlindi, ngokokutsho kwenkundla, ukwenze oku phakathi konyaka ka2012 no2016.

Ngenxa yobungqondongqondo bakhe kulo msebenzi, uMlindi wayesele ebizwa njengoHouse Mother (inkosikazi yendlu) kule ndlu kaOmotoso.


Lo kaMlindi yinkosikazi yesithathu ukubanjwa kwibholo likaOmotoso. 

Amakhosikazi amabini uZukiwa Sitho (28) noLusanda Solani (36) abanjwa kweyeNkanga nyakenye ngezityholo ezifana nezi zikaMlindi.

UMlindi ukhutshwe ngebheyile yamawaka amabini eerandi (R2 000), ukuze yena noSitho, Solani no-Omotoso bavele kwakhona phambi kwale nkundla ngomhla weshumi elinanye kwinyanga ezayo.