Inkosikazi ibanjwe ngezityholo zokubulala umyeni

Amapolisa aseDutywa abambe avalela inkosikazi yaseCandu eDutywa ngezityholo zokubandakanyeka kwisikizi lokubulawa komyeni wayo ngoLwesine.

Ukubanjwa kwale nkosikazi kuza emva kophando lwamapolisa kulandela ukubulawa kwale ndoda egama linguMlamli Tetyana.

UTetyana uhlatywe wabhubha ekwigumbi lakhe lokulala ngokuhlwa ngoLwesine. Ufunyenwe ethe tywa, elijaja ligazi UManatha, uthe: “Inkosikazi yexhoba nenamashumi amane anesibini ubudala ibeyeyokuqala ukubanjwa ngamapolisa ekuseni ngoLwesihlanu emzini wayo. Ababini abarhanelwa abangamadoda babanjwe ekuseni ngoMgqibelo beseDutywa.”

“Esi sithathu silindeleke ukuba sivele ngale ntsasa kwiinkundla zamatyala eDutywa, kwaye sijongene netyala lokubulala,” kutsho uManatha.

UTetyana obenamashumi amahlanu anesixhenxe (57) uhlatywe kwigumbi lakhe lokulala esazingqengqele eyedwa ngethuba unkosikazi ekunye nabantwana bebepheka ekhitshini.

Umkomishinala obambeleyo wamapolisa aseGcuwa uSipho Hokwana uwaqhwabele izandla amapolisa aseDutywa ngomsebenzi omhle abathe bawenza owokubanjwa kwabenzi bobubi ngethutyana elincinane.