Inkosikazi kaNdudula ingaphandle ngebheyile

bulelwa Ndudula

UBulelwa Ndudula otyholwa ngokubulala umyeni wakhe uSakhekile ukhutshwe ngebheyile emva kokuhlala kuvalelo lamapolisa phantse isithuba esingangeenyanga ezimbini.

UBulelwa ukhutshwe ngebheyile yinkundla ephakamileyo yaseRhini emva kokungenelela kwegqwetha lakhe kulandela ukukhatywa kwesicelo sebheyile sale nkosikazi yinkundla yaseMonti. Inkundla yaseRhini imnike ibheyile yamawaka angamashumi amashumi amabini eerandi (R20 000). Le nkosikazi, ekulindeleke ukuba ivele kwinkundla yaseMonti ngetyala lokubulala ngomhla weshumi elinesine kule nyanga, yadubula uSakhekile izihlandlo eziliqela kumzi wabo oseCambridge West eMonti kwinyanga yoMsintsi.

UNdudula ebesebenza njengengqonyela yabasebenzi (Chief of Staff) kwisebe lophuhliso loluntu eMpuma Koloni.