Inkwenkwana ena10 iqwengwe zizinja!

Inkwenkwana eminyaka elishumi ubudala yaseGqeberha iqwengwe zizinja ezimbini zakokwayo eziluhlobo lwepitbull de yabhubha.

Oku kwenzeke kwikhaya layo eliseAntia Drive eGelvandale.

OnguMlomo emaPoliseni, uCol Priscilla Naidu uthi amapolisa athe akuxelelwa ngesi siganeko aphuthuma kweli khaya, athe xa efika azidubulela apho ngaphakathi endlwini ezi zinja.

“Kukwavakala ukuba uStorm Nuku nabanye abantwana ababini bebengaphakathi kule ndlu nezi zinja. Okwangoku akukacaci ukuba kwenzeke ntoni ukuze ezi zinja zimbini zihlasele le nkwenkwana. Iye yabhubhela kwindawo yesehlo,” kutsho uNaidu, esithi amapolisa kunyanzeleke azidubule, azibulale ezi zinja.

Kuvulwe idokethi lophando mayelana nesi sehlo.