Inkwenkwana yaseJeffreys Bay iya eKenya kukhuphiswano

Inkwenkwana yaseJeffreys Bay uMaurice Botha, egonwe ngunina uMarinda, uya kukhuphiswano eKenya UMFANEKISO: UTHUNYELWE

Inkwenkwana eneminyaka elishumi elinesibini yaseJeffreys Bay indulukela eKenya ukuya kuthabatha inxaxheba kukhuphiswano lopelo lwamagama lwaseAfrika oluqala namhlanje.

UMaurice Botha ofunda uGrade 6 kwisikolo iPellsrus Primary, eJeffreys Bay, uthabatha inxaxheba kolu khuphiswano emva kokutshatshela kupelo lwamagama obe lubanjwe kule dolophu nyakenye.

Le nkwenkwana kulindeleke ukuba ikhuphisane namazwe akwishumi elinesihlanu, aquka iBotswana, Ethiopia, Kenya, Lesotho, Nigeria, Ghana, Benin, Sierra Leone, Liberia, Malawi, Gambia, Zimbabwe, Uganda, Tanzania neTunisia

Umsitho wokuthi ndlelantle kuBotha ububanjelwe kwesi sikolo ngoMvulo. Inqununu yasePellsrus Primary uDe Vries uthe: “Isikolo siyazingca ngoMaurice kwaye simnqwenelela okuhle kodwa eKenya.”

UMaurice ethabatha inxaxheba nje kolu khuphiswano kungenxa yenkxaso yeFama yoPhehlo-mbane ngoMoya eJeffreys Bay (Jeffreys Bay Wind Farm).

“Siyakuvuyela ukwenza inkxaso ekubeni uMaurice Botha athabathe inxaxheba kukhuphiswano olukudidi lwehlabathi ingakumbi njengoko ikokokuqala kumfundi waseMpuma Koloni ukuba afikelele kweli nqanaba,” kutsho uHlengiwe Radebe, uManejala woPhuhliso lwezoQoqosho kwiFama yoPhehlo-mbane ngoMoya eJeffreys Bay.

Abanye abafundi beli lizwe abaya kolu khuphiswano baquka uKrithika Gia Dewnarain (KwaZulu Natal), Tshegofatso Morapedi (Limpopo), Mulamuleli Ramarumo (Limpopo), Livhuwani Siphuma (Limpopo), Hlulani Victoria Baloyi (Limpopo).

Ukhuphiswano lopelo lwamagama lwenziwa ngokuthi kukhuphisane abafundi bepela loo magama anzima bawanikwe ngabagwebi. Kolu khuphiswano umfundi uzimela ngenkqayi elangeni epela igama.

Iingcali zithi olu khuphiswano lunceda abafundi ukuba bakwazi ukuzithemba futhi babe nolwazi lokubiza amagama anzima kwasebutsheni babo.