Intloko yesebe lezeMfundo ephondweni ibhubhile emva kwengulo emfutshane

INTLOKO yesebe lezeMfundo eMpuma Koloni, uThemba Kojana, ubhubhile emva kwengulo emfutshane.

Iindaba zokubhubha kwakhe zivakaliswe lusapho lwakhe ngentseni yangoLwesine, litshilo isebe. UKojana ebengeniswe esibhedlele ngokuhlwa kwangoLwesibini wale veki engaziva kakuhle.

UMphathiswa wezeMfundo ephondweni, uFundile Gade, uthi isebe lilahlekelwe yintsika kulo kaKojana, nobezinikele ekwenzeni iinguqu kweli candelo. “Oku kusishiya sinyembezana njengeli candelo, kwanephondo.”

UGade uthi uKojana ukwazile ukukhokela iqela lamagosa azinikeleyo akwazileyo ukulibeka endaweni ebanzi isebe.

IOfisi yeNkulubaphathiswa, uOscar Mabuyane, iqhwabele izandla igalelo likaKojana ekuphuculeni iimviwo zikaGrade 12 ngo2019. “UMnu. Kojana ebenikele ubomi bakhe kwezemfundo. Ukuphuhliswa koluntu yeyona nto ebiyintsika kuye,” utshilo uMvusiwekhaya Sicwetsha, othethela urhulumente wephondo.