Iqinisa isandla kumasebe ayo i-ANC

…Lisuka

kwiphepha 1