IQombolo ayihoywanga!

Molweni kwiSolezwe, Kukho ilali yaseQombolo, kuCentane, ezantsi kwaGolsin. La lali ayina manzi, siphila ngokukha emilanjeni. Iitephu zine minyaka zikhona, azide ziphume manzi. Inokuba iminyaka emithandathu idlulile zikhona. Masincedwe!

John Asemahle Mahler, Centane