Isakhono kuqala, utsho uZuma

Ulutsha lweli loMzantsi Afrika kufunwa lubonakalise ukuba lunako ukuphatha ilizwe phambi kokuba bathabathe ulawulo, oko kudizwe nguMongameli welizwe uJazcob Zuma ngempelaveki kwirali yolutsha ebibanjelwe kumabala ebhola yombhoxo eKings Park eThekwini.

UZuma uthi ulutsha lweli maluqale lulandele ezihlangwini zombutho olawulayo iANC.

Uthi ukuba kumbutho wolutsha iANC Youth League lithuba eli lokuba ubani nobani azilungiselele ukuba yinkokeli elandelayo.