Iseziseleni indoda exhome umntwana wesithandwa sayo emthini wabhubha!

Ubuyela kusasa ngomso uLwesine phambi koMantyi eCumakala uSiyanda Maguga (35) ojongene netyala lokubulala inkwenkwana eneminyaka emibini neenyanga ezilithoba ubudala izelwe.

UMaguga uvelile ngoLwesibini kule veki washiyeka ngaphakathi eziseleni emva kokuba eyalelwe ibheyile.

Ingxelo ephuma emaPoliseni aseMpuma Koloni, ithi uMaguga uthathe uAngakum Magxwalisa (2) nongumntwana wentombi athandana naye ngenkani kwesi sithandwa sakhe ngosuku lwangeCawa kwilali iXholorha eCumakala.

Umntwana ubhaqwe exhonywe emthini ngomtya wesihlangu sele ebhubhile emva kokukhangelwa ixeshana kule ngingqi.

ULt Col Siphokazi Mawisa uthi le nyewe umama womntwana wayichaza emaPoliseni, wakhangelwa umntwana nowabhaqwa selebhubile.

UMaguga uzakube efaka isicelo sebheyile kusasa ngoLwesine.