Ishishini leemveliso zedayimani eMonti

Ukusuka ekhohlo nguNjingalwazi Mlungisi Makalima, uMphathiswa uOscar Mabuyane, uSekela Mphathiswa Bulelani Magwanishe, uKingsley Tloubatla weNulatex, uNeil Isaacs weMeek Mines kwanoSimphiwe Kondlo UMFANEKISO: SITHANDIWE VELAPHI

ISIZA soPhuhliso lwezoShishino eMonti (East London Industrial Development Zone) sibhengeze ishishini lokuchwela nokugudisa idayimani eMonti, apho kulindeleke ukuba kudaleke imisebenzi ekwikhulu elinamashumi amahlanu kutyalomali lweR423 million.

UNeli Isaacs wenkampani iMeeks Mines uthi xa sele beqale umsebenzi kwinyanga ezayo baza kuthumela imveliso yedayimani kumazwe angaphandle afana neBelgium kwaneMiddle East.

Enye imveliso iza kuthunyelwa kumashishini eli loMzantsi Afrika kuquka neMpuma Koloni.

Idayimani eza kuchwelwa iphinde igudiswe eMonti iza kube ithathwa kwimigodi yeli kuquka neAfrika iphela.

Lo kaIsaacs ukwathe sele beyifumene ilayisensi yokushishina ngedayimani, into eseleyo kukuba kuqalwe umsebenzi kunyaka ozayo.

“Ixesha lifikile ukuba nathi sixhamle kubutyebi beli lizwe. Eli linyathelo lokubambana ngezandla ngeenjongo zokulwa indlala kwingingqi yethu.

“Okuhle ngeshishini lethu kukuba likwindawo elungele ukuthumela imveliso kwamanye amazwe. Enye into esitsale apha, kukuzimisela kweIDZ ekusebenzisaneni nabantu,” utshilo uIsaacs.

Ingqonyela yaseIDZ, uSimphiwe Kondlo, uthi omabini la mashishini, uMeek Mines noNulatex, angumzekelo weenguqu kwezoshishino kuba akhokelwa ngabantu abamnyama.

“La mashishini asabela kwikhwelo likarhulumente lokukhuthaza intsebenziswano kwezoqoqosho kwanokudalwa kwemisebenzi,” utshilo uKondlo.

UMphathiswa woPhuhliso loQoqosho ephondweni uOscar Mabuyane uthi olu tyalomali ngumfuziselo wokuba esi siza saseMonti yindawo elungileyo yokwenza ushishino.

“Olu tyalomali luza kusinceda kule ngxaki yokumka kwabantu beshiya iMpuma Koloni besiya kwamanye amaphondo ngenxa yokungabikho kwemisebenzi,” utshilo uMabuyane.

USekela Mphathiswa weSebe loRhwebo noShishino uBulelani Magwanishe, uthi olu tyalomali lubonisa mhlophe ukuba inkqubo yabo yokuxhasa amashishini amnyama, iyasebenza.