#ISIDINGO: Isandi esitsha, igwijo elitsha !

Kulandela ukuphuculwa ngokutsha kweSABC 3, umdlalo oyidrama kwela jelo Isidingo ikwinkqubo yohlaziyo kwezi nyanga zimbalwa zizayo , iqala ngendlela entsha yokuvula, nehashe elitsha lokuqala inkqubo namhlanje.


Eli likhoyo ihashe lalo mdlalo liquka abo sele bemkile kwingingqi iThe Deep. Kungoku nje bafuna ihashe elitsha, eliza kuhambelana nebali elitsha kwiSidingo.


Umvelisi ophezulu walo mdlalo, uPhumla Hopa, uthi: “Lo mdlalo kufanele uhambelane nobuso obutsha beSABC 3 ngelixa usazigcine utsala umdla kwaye usonwabisa ngokwebali, nto leyo kufanele ibonakale kwimizuzwana yokuqala kuqala umdlalo lo,” utshilo.


Ababukeli bangalibona igwijo elitsha lokuvula iSidingo namhlanje umhla we-4 kuTshazimpuzi ngentsimbi yesixhenxe malanga.