Isigwebo kowatshisa amathanga nobuntombi beqabane

WAMBETHA ngeayini eshushu emva koko wamtshisa ngayo ezandleni, ebusweni, esiswini, emathangeni kwanasebuntombini ekwenza oko ngosuku lweKrismesi ngo2016.

Lowo nguThozamile Gawula (31) esenza eli sikizi kowaye liqabane lakhe uMihle Sibembe (28) eKhwezi eMthatha. Akuzange kuphelele nje apha kweli sikizi, uGawula wafaka uSibembe phantsi kwebhedi, kulandela isikhwele esavuka kulo kaGawula kuba ebone uSibembe efote nomfana kuFacebook.

USibembe, umfundi wezomthetho eFort Hare, wafunyanwa emva kokuba usapho lwakhe luyokumgqogqa kuloGawula.

UGawula wabanjwa ngamapolisa, wabekwa ityala lokuzama ukubulala. Ebudeni bokuxoxwa kwetyala, noxa nje ebesele ebonisa ukuzisola, uGawula ebesoloko ethe gqolo ukuxelela inkundla ukuba washiywa ngumsindo wesikhwele.

Kwisigwebo esiwiswe yinkundla yengingqi eMthatha kwiveki ephelileyo, uGawula ugwetywe iminyaka esibhozo.

Umantyi uSizakele Sihlahla uxelele inkundla ukuba udushe olusuka kumaqabane angamadoda lujoliswe kumabhinqa luxakile eMzantsi Afrika.

“Ukusukela ngoku uza kuyazi ukuba akukho mntu ongumnini womnye umntu, nokuba lo mntu wakhe wathi ngowakho ngamaxesha olonwabo,” utshilo uSihlahla.

Ngokwengxelo ethiwe thaca enkundleni, uSibembe uvakalise ukuba kunzima ukuqubisana nezifundo zakhe ngenxa yokwamehlelayo.

USibembe ukwaxelele inkundla ukuba amabala awafumene emzimbeni amenza azive ehlazekile phakathi kwabantu.

sithandiwe.velaphi@inl.co.za