Isilumkiso kwabanemipu engekho semthethweni

Umfanekiso oselugcinweni wentloko yooKhetshe uBerming Ntlemeza, otyityimbisele umnwe abanemipu engekho mthethweni eMonti.

UKUBA unompu ongekho semthethweni okanye uthengisa iziyobisi, yazi ukuba imihla yakho yokonwaba ibaliwe nanjengoko ijele sele inkqonkqoza kuwe.

 

Esi sisilumkiso esiphuma kwintloko kazwelonke yebutho lamapolisa aphanda ngamatyala anobuzaza ooKhetshe (Hawks) uLieutenant General Berning Ntlemeza, ngethuba ethetha kwinkomfa noonondaba eMonti ngoLwesine,

phambi kokuba indibanisela yooKhetshe kwakunye nesipolisa sisonke iqalise iphulo lokuqinisekisa ngokhuseleko labantu ngeli xesha leziyunguma.

 

UNtlemeza uthe: “Wena mntu unompu ungekho semthethweni, ndicela utyelele isikhululo samapolisa esikufuphi nawe udlulise ngalo mpu. Ukuba akuyenzi lo nto, yazi ukuba amapolisa akufuphi nawe futhi azakubamba uye ejele.”

 

UNtlemeza uthi ulwaphulo-mthetho olugunyileyo kwilizwe liphela, lubangelwa yimipu engekho semthethweni. Ukwalumkise nabo bathengisa iziyobisi esithi mabohlukane “nalo mkhwa ugqiba ilizwe.”