Isilumkiso samanzi kubantu baseGcuwa

Uluntu lwaseGcuwa lucelwa ukuba lusebenzise amanzi ngononophelo UMFANEKISO: FACEBOOK

UMASIPALA weSithili iAmathole ulumkise ngelithi imibhobho yamanzi eGcuwa iza koma kroqo ukuba imvula eyoneleyo ayinanga kwezi ntsuku zilithoba zizayo.

 

 

Oku kungenxa yokuba amadama waseGcuwa aphelelwe ngamanzi, sitshilo isithethi sikaMasipala waseAmathole uNoni Madikizela-Vuso.

 

 

UMadikizela-Vuso uthi isicwangciso esenziwa ngumasipala kukunika umthamo kumanzi aphantsi komhlaba (borehole) afunxwa eTeko Kona kuCentane naseGolf Course eGcuwa, noxa nje ezi ndawo zingenovelisa amanzi awoneleyo.

 

 

Amanzi afunxwa eTeko Kona naseGolf Course avelisa iilitha ezizigidi ezimbini ngosuku. Imfuno yabantu bezi ndawo ziilitha ezizigidi ezilishumi elinesine ngosuku, utshilo uMadikizela-Vuso.

 

 

“UMasipala uza kukhupha iitrakhi zamanzi ziwase kumatanki abekwe kwiindawo zaseGcuwa. UMasipala usaqhuba nokucela uluntu ukuba luwasebenzise ngononophelo la manzi anqongopheleyo,” utshilo uMadikizela-Vuso.