Isingcwabo sikanoteksi waseMthatha

Uchazwe njengomntu obezimisele emsebenzini wakhe umqhubi weteksi ongasekhoyo welali yakwaPayne eMthatha.

USimo Tshangela obesele eneminyaka engaphezu kwesine esebenza kule renki yaseQweqwe kwaPayne udutyulwe wabulawa ngamadoda angaziwayo kudushe loonoteksi kwiiveki ezimbini ezidlulileyo ngaphandle kwedolophu yaseLibode.

Ngethuba ehlaselwa wayekhwelise abakhweli baseLibode.

Ungcwatyelwe kwaPayne ngoMgqibelo kumngcwabo obuzinyaswe ngabezothutho, abenkonzo nabanye. UWelcome Mphamba werenki yaseQweqwe nakwaPayne uthi bakhathazekile kukubhubha kukaSimo kanye ngethuba beqeshe oonogada ukubakhusela.

“Ukusweleka kukaSimo kusifundise ukuba urhulumente akawakhathalelanga amagazi abantu kungoko siziqeshele inkampani yoonogada ukuzikhusela thina sixabise ubomi babantu.

“Ukuba amapolisa aseLibode ebengabathathanga oonogada esibaqeshileyo ukukhusela abaqhubi bethu ngesaphila lo mfana. Ukubulawa kwakhe liyelenqe lamapolisa aseLibode ebafuna kubulawe ixhoba ngendlela embi kanje,” kutsho uMphamba.

Ukanti uWellington Manyala obesebenza nexhoba uthe ukubulawa kwabantu abathathu ngeveki enye kubaphatha kakubi, kwaye kunzima ukusebenza kweli shishini ngenxa yokoyikisela ubomi babo.

Ilungu losapho uZwelenkosi Tshangela uthi uSimo ibingumfana othobekileyo esonwabisa usapho lwakhe ngamaxesha onke.

UTshangela uthe: “Lo mfana ubonakalise ukuvuthwa ngemisebenzi yakhe kweli khaya lethu, kwaye ubengenangxaki namntu, uhambe kusonwatyiwe likhaya.”

Ezinye izithethi zibongoze ukusonjululwa kwale mbambano ngaphambi kokusweleka kwenkitha yabantu abamsulwa. Ushiye ngasemva oodade wabo abathathu, umzali wakhe nabantwana bakhe abahlanu.

Ibutho lophando lwamapolisa iiHawks sele bekhona abantu ezibabambileyo kolu dushe loonoteksi eMthatha.

“Senza konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuba kukho uzinzo kwishishini leeteksi eMthatha naseLibode,” kutsho uMajor General Nyameko Nogwanya, intloko yeeHawks eMpuma Koloni.