Isithandwa sikaSomizi, uMohale siza kudlala njengegeyi kumabonakude

ABALANDELI bomdlalo weMTV wodumo, iMTV Shuga, bayilindele ngabomvu isizini yalo mdlalo eza kuqala ngoLwesibini umhla we12 kweyoMdumba – nalapho isithandwa sikaSomizi Mhlongo, uMohale Motaung aza kudlala khona.

UMohale, oye waduma kakhulu emva kokuthandana nosaziwayo kwezolonwabo, uSomizi, uza kube edlala indawo kaOdirile, indoda ephumele elubala ngokuthandana namanye amadoda.

Lo mlinganiswa onguOdirile, oza kulinganiswa nguMohale, ubeka esithatheni imiba engqonge ukuzithintela kugawulayo, unyango kananjalo noxhatshazo kubudlelwane phakathi kwezinye izinto.

“I-MTV Shuga ineenjongo zokuxhobisa nokuvulela abantu abatsha amathuba okugqamisa italente yabo, nanjengoko yenza kuLupita Nyong’o, nowaqala ukubhalisa igama lakhe kwiMTV Shuga Kenya. Sichulumancile kukuba noMohale ozibandakanya neMTV Shuga: Down South 2 Family.”

Kwingxelo, uMohale uthe le ndima ibalulekile kuye kuba iza kumnika ithuba lokufundisa abantu abatsha kwaye ibancede bazibone ukuba ababodwa kwizinto abajamelene nazo.

“Njengendoda ephumele elubala ngokubageyi, ndinethamsanqa kukuba nenkxaso yosapho lwam kwakunye neyesithandwa sam, uSomizi, kodwa akunjalo kubo bonke abantu abatsha, ingakumbi abo bakhulela kumakhaya angaqondiyo naphila ngezithethe, abafumani kwamkeleka.”

UMohale ukwathi abanye abantu abakufumani kulula ukuphumela elubala ngemicimbi yesini.

“Nangona ukutshata nesini esifana nesakho kuvumelekile eMzantsi Afrika, kodwa abantu abaninzi basafumana ukubekelwa bucala nokugxekwa ngabo basondelene nabo ngokuphumela elubala ngokubageyi.”

UThuso Mbedu noGiven Stuurman baza kube bekhona nabo kulo mdlalo.

Uza kuboniswa kwiMTV Base ngecala emva kwentsimbi yesithoba ngokuhlwa.