Ityala lokubulala kogqejwe ngelitye

Ingxelo ephuma emapoliseni ithi ngoMgqibelo emva kwentsimbi yesixhenxe kusasa, kubulewe owasetyhini ogama linguYandiswa Kate (34), ebulawa yindoda enama39 eminyaka ubudala ebethandana nayo emva kokuba uYandiswa ethe wagqebha ngelitye le ndoda.

Oku kwenzeke kwisitalato iValencia eAddo ngethuba kuvuka ingxabano phakathi kwesi sibini xa besizihambela.

UWarrant Officer Majola Nkohli uthi kulo mxambuliswano bebenawo kuqale uYandiswa wathatha ilitye wagqebha ngalo le ndoda, emva koko ibuyele ngomsindo iziphindizela ngemela neye yamhlaba kumzimba ongentla.

UYandiswa uye wabhubha kwangoko kwindawo leyo yexhwayelo.

Le ndoda iye yayokuzinikela ngokwayo emapoliseni ze yavalelwa. Ijongene netyala lokubulala.