Ityala lokudlwengula nokubophelela unyana (8) kwindoda yaseNgqushwa

UVELA kwinkundla yamatyala eNgqushwa utata womntwana oneminyaka esibhozo (8), malunga nezityholo ajongene nazo zokuxhaphaza lo nyana wakhe ngokuthi amdlwengule kwaye ambophelele.

Le ndoda eneminyaka eyi-53, yaseMgababa eNgqushwa, ibanjwe ngeCawa kwaNU11 eMotherwell, eGqeberha, kwaye iseseluvalelweni kuba ilindele ukuvela kwayo enkundleni.

Ngokwengxelo ephuma kuColonel Priscilla Naidu, abahlali babikela amapolisa malunga nomntwana ovalelwayo nguyise embophelela ngamatsheyina, izandla kwakunye neenyawo kweli khaya labo. Ngethuba amapolisa efika kweli khaya afika ngenene umntwana ebotshelelwe.

UNaidu uthi uye wakhululwa umntwana ngamapolisa wasiwa kwindawo yoncedo, ze kamva wasiwa kwindawo ekhuselekileyo.

ULt Gen Nomthetheleli Mene wothukile sesi senzo ingakumbi senziwe ngumzali ofanele nguye okhusela umntwana wakhe, ingakumbi sijonge nakwiveki ebekelwe bucala njengeChild Protection Week.

“Luxanduva lwethu singabazali ukukhusela kwanokukhathalela iintsana, kuyothusa ke kwaye kuyadanisa xa ivele ibe ngabazali abahlukumeza abantwana. Sibamba ngazo zozibini kubazali ekuhlaleni abathe bathatha amanyathelo malunga nale nyewe ngokuthi babelilizwi kwabo bangenalizwi,” utshilo uMene.