Ityala lomyeni owangcwabela umfazi endlini

Liyaqhuba yonke iveki ezayo ityala likaYibanathi Ndema (43) ojongene netyala lokubulala inkosikazi yakhe, akugqiba wayingcwaba ngaphantsi kwebhafu ekwigumbi langasese endlini yabo eseZingqayi eGcuwa.

Eli tyala liqhuba kwinkundla yamatyala eGcuwa, liza kuqhuba de ibe ngumhla wama21 kule nyanga.

Inkosikazi, negama linguNoluvuyo Nonkwelo-Ndema (37), ngokokutsho kwenkcaza yamapolisa aseMsobomvu eGcuwa, wagqityelwa ukubonwa ngomhla wokuqala (1) kweyeKhala ka2019 ngezithuba zentsimbi yesixhenxe ekuseni esiya emsebenzini eDutywa, enxibe iimpahla zomsebenzi.

UNoluvuyo wabhaqwa emva kweminyaka emibini enyamalele kanti ufihlwe kwakhe ngaphantsi kwebhafu ngumyeni wakhe. Obengumyeni wakhe uYibanathi waba ngowokuqala ukuyokuvula ityala lokulahlekelwa ngumfazi esikhululweni samapolisa.

UNonkwelo-Ndema ubhaqeke emva kweminyaka emibini ekhangelwa lusapho lakowabo lokuzalwa eMthatha.