‘Ityeshele imiqathango yezosasazo iANN7’

Sifunyenwe sityeshele imiqathango yezosasazo isikhululo sikamabonakude iANN7

ISIKHULULO sikamabonakude esisasaza iindaba ubusuku nemini kwiDSTV i-Africa News Network 7 (ANN7) sifunyenwe sityeshele imigaqo nemiqathango yezosasazo emva “kokonyelisa” uMbhexeshi oyiNtloko weANC ePalamente uJackson Mthembu.


UMthembu wafaka isimangalo kwiKomishini yeziKhalazo kwezoSasazo (Broadcasting Complaints Commission of South Africa [BCCSA]) kweyeNkanga nyakenye kwinto awayeyichaza njengokonyeliswa leli ziko, kulandela usasazo lwamalungu ePalamente eANC athile awayesonyelisa uMthembu ngokuxhasa kwakhe uphando kwibholo lokudlakatheliswa kombuso lusapho lakwaGupta.

Kolu sasazo, amalungu ePalamente eANC ayetyhola uMthembu ngokusebenzisana neDemocratic Alliance malunga nomba wokudlakatheliswa kombuso lusapho lakwaGupta.

Inkxalabo kaMthembu, owayekhalela ukunganikwa thuba lokuziphendulela yiANN7, yabangela ukuba ingqonyela yeANN7 uJimmy Manyi axolise kuMthembu. Noxa kunjalo, uMthembu walibika kwaBCCSA inyathelo leANN7.

Kwingxelo ebhengezwe namhlanje, iBCCSA ifumanise ukuba: “Olu sasazo lwalujolise ekurhuqeleni eludakeni ikamva lezopolitiko [likaMthembu]. Kuyabonakala ukuba iinjongo yayikungcolisa igama lommangali [Mthembu].”

AbakwaBCCSA bakwatyabule iANN7 ngomdliwo wemali ekumashumi asibhozo amawaka eerandi, baphinda bayalela eli jelo losasazo ukuba lisasaze inkqubo ejolise ekuxoliseni kuMthembu iintsuku ezimbini ukusuka ngomhla weshumi elinesithandathu kule nyanga.

“Esi sigwebo sisifundo nakumanye amajelo eendaba ukuba makayeke ukutyeshela imiqathango yabezeendaba kuba befuna ukonelisa imidla yezopolitiko. Siyi-Ofisi kaMbhexeshi oyiNtloko siyasamkela esi sigwebo,” utshilo uNonceba Mhlauli, isithethi kwigqugula leANC ePalamente eKapa.

Esi sigwebo ngokuziphatha kweANN7 siza kanye kwiintsukwana emva kokuba abakwaMultiChoice bebhengeze ukuba siza kuphela kwinyanga yeThupha isivumelwano sabo neANN7, emva kokuba lo mabonakude uhlawulelwayo usandula ukuveza ukuba kwabakho “iimpazamo” ngethuba lokusungulwa kwesivumelwano phakathi kweANN7 noMultiChoice ngo2013.