IXhosaTribe igcina amasiko nezithethe ngomculo

BAZIBIZA iXhosaTribe, umsebenzi wabo kukugcina ulwimi lwesintu luphila, izithethe namafa ngokusebenzisa umculo.

USilindokuhle Baka noSandisile Ntleki benza umculo weRap ngesiXhosa, bewufaka umfutho bekwawunonga ngesingqi sakwaNtu esihamba nesiginci kunye negubu.

Encokolela I’solezwe lesiXhosa kutshanje, uBaka uthi ngokwenza olu hlobo lomculo babuyisela ubuntu eluntwini.

“Isingqi nombongo yindlela yokugqithisa umyalezo eluntwini. Umyalezo wobulungisa nowokuzingca.

“Ngale ndlela sibuyisela ubuAfrika kuma-Afrika,” kubalisa uBaka.

Esi sibini sizinze eKapa, noxa nje uNtleki ingowaseCawa kwiMpuma Koloni.

UBaka uthi wadibana noNtleki ngo2012, kwangoko, bagqiba kwelokuba benze iqela lomculo .

“Saziwa ngengoma esayenza noLungisa Xhamela weIdols. Enye sayenza noWhosane waseBrooklyn eNew York ebizwa ‘A Mile In My Shoes’ nedlalwa kakhulu kunomathotholo nakumabonakude.”

Ngonyaka ka2015, iXhosaTribe yakhupha iEP eyayisithi ‘Amahlakani Akomkhulu’.

“Yathengiswa kumaqonga omnatha athengisa iingoma, yathengisa kakhulu kunjalonje,” kutsho uBaka.

IXhosaTribe yaziwa kakhulu ngo-A mile in my Shoes abamcula noWhosane.

Abafuna ukuva olu ncuthu lomculo bangamema iXhosaTribe ngokubhalela ku: silindokuhle.baka@yahoo.com okanye uncokole nabo kuTwitter: @XhosaTribe.

simphiwe.freddie@inl.co.za