Iyafika imini ibikade ilindiwe kuNdzube

Unobuhle ocela ukuvotelwa kukhuphiswano lukaMiss Teenager SA, uNonelela Melisa Ndzube Umfanekiso: uthunyelwe

Intwazana yaseBisho ezakhela igama konoobuhle, uNonelela Melisa Ndzube, 17, nokumagqibela kankqoyi kukhuphiswano lukaMiss Teenager SA, sele kushiyeke iveki inye izazi ukuba sithwala nguye kusini na isithsaba.

UNdzube uphakathi kwamagqiyazana angamashumi amahlanu aphuma kwamanye amaphondo, inguye kuphela omele eli leMpuma Koloni, aza kube ekhuphisana ngolu suku.

Ukhuphiswano luza kubanjwa ngomhla wokuqala kwinyanga esijonge kuyo eyeSilimela eRhawutini, lubanjelwa eJohannesburg City Hall.

Eli gqiyazana lithi alikholelwa ukuba sele lime kule ndawo likuyo namhlanje kolu khuphiswano.

Uthi oku kumenza ithemba lokuba angathi alibeke kwindawo ebanzi nangakumbi eli phondo xa enokuthi ibe nguye uMiss Teen SA.

Uyibulele inkxaso yabahlali ngeevoti, esithi zizo ezimphakamisileyo. Ukwabongoza ukuba bangatyhafi abantu bamvotele nangoku nanjengoko iivoti zingekavali.

Xa umvotela wenjenje: MTSA NONELELA 47439 umyalezo uxabisa iR3,00, ungatyelela nakuFacebook wakhe ulandele ilink umvotele.

UNdzube ngoku uxakekile nephulo lokutyelela izikolo, ekwatyelela neegaraji njengokomyalelo owaphuma kolu khuphiswano ekubeni benze njalo.

UNdzube ufunda uGrade12 eKingsridge High School For Girls eQonce.