Iyeza iZion TV

UBishop L.A. David, Archbishop Adam kunye noBishop Mdletye baseZion xeshikweni bethetha ngeZion TV ichannel ezakukhupha iinkqubo zamaZion.

Lo msitho ububanjwe kwiCawa engase M&K kwa-2 eMdantsane, ezantsi koBhengu. Eli jelo losasazo lizakusungulwa kungekudala eMonti. Sakuba ngabokuqala ukunazisa ngomhla.

Ngokubhalwe ngu: Archbishop K. Rwambi