Iza kwamkela imbasa iKumkani yamaMpondo

UKumkani Ndamase Ndamase wamaMpondo aseNyandeni uza kwamkela eyona mbasa iphezulu kwisizwe samaMpondo kwiKomkhulu lamaMpondo eMatshona eNtabankulu.

Ngokwengxelo, le mbasa iyinxalenye yomnyhadala oqhutywa minyaka le sisizwe samaMpondo eMatshona eNtabankulu, iLwandlolubomvu Traditional Council phantsi kukaNkosi Nzululwazi Sigcau.

Umququzeleli walo mnyhadala uNkosazana Stella Sigcau, uthi benza oku ngelinika imbeko kwiiKumkani, iiNkosi nesizwe samaMpondo ngokubanzi.

“Imbasa le yeyona iphakamileyo kwisizwe sikaFaku, ibizwa ngokuba yiKing Faku, senza oku sinika imbeko kuyisemkhulu kaKumkani, uKumkani uVictor Poto Ndamase,” utshilo uSigcau.

Umnyhadala wenkcubeko yesizwe samaMpondo ohamba nezi mbasa uqhutywa minyaka le ukusukela ngonyaka ka2006.

“UKumkani uVictor Poto Ndamase kuphela kwenkokheli yesizwe samaMpondo eyakwaziyo ukubhala incwadi engembali yesizwe samaMpondo ethi “Imbali nentlalo yamaMpondo”, sinika imbeko, sikhahlela kuloo msebenzi,” utsho uSigcau.

UKumkani Ndamase Ndamase uza kuba enikwa ingubo yakhe yasebukhosini kwinyanga yeDwarha yalo nyaka nguMongameli uCyril Ramaphosa eNyandeni.

Ethetha ngale mbasa, uNdlovuyezwe uthi uyavuya ngenxa yokukhunjulwa kwemisebenzi yeenkokheli zangaphambili.

“Ndichulumance kakhulu, kuba oku kuthetha ukuba umsebenzi woobawo uyaqwalaselwa, yenye yeenkokheli ezizibalulileyo kwimbali yesizwe samaMpondo,” utsho uNdamase.

Le Kumkani ikwaqinisekise ukuba zikho iinzame zokukhumbula uKumkani uFaku onguyise kaKumkani uMqikela, Ndamase noNonesi.

“Zikho iinzame zokuba ngenye imini sinike imbeko kuKumkani uFaku ongunozala wesi sizwe samaMpondo, andifuni kuthetha ngaphezu koko,” utshilo.

Imbasa iNkosi Ntsikayezwe Memorial Award yenye yeembasa eziphambili eziza kuba zinikezelwa kulo msitho.

Imvumi yodumo uZonke Dikana, uLusanda Mcinga, usomashishini uGaba Ncame noonondaba abaphuma kumaphephandaba athile kweli leMpuma Koloni baza kuba phakathi kwabo baza kunikwa iimbasa.