Izandi ezimyoli kwicwecwe elitsha likaTiti

UTiti Luzipo eqongeni kuMnyhadala wobuGcisa eMakhanda UMFANEKISO : SIM FREDDIE

IMVUMIKAZI uTiti Luzipo ubuyel’ ekhaya eBhayi eyokuphehlelela icwecwe lakhe elitsha kraca kule mpelaveki.

ULuzipo ubhengeze ezi ndaba zimnandi phambi kwendimbane yabalandeli ebebephulaphule loo ntyilontyilo welizwi lakhe elitsho kamnandi eMakhanda.

Ebetshila ngeengoma zakhe ezikweli cwecwe litsha kwikhonsathi ebizwa Eastern Cape Divas ebikwiholo iGuy Butler kwisakhiwo iMonument ngethuba loMnyhadala wobuGcisa kaZwelonke.

Le khonsathi, ebiququzelelwe lisebe lezobuGcisa neNkcubeko eMpuma Koloni, ibiquka ikwayala yeli phondo iKwantu, uNombasa Maqoko noTiti Luzipo buqu.

ULuzipo uyaziwa kumagumbi omculo, ngaphandle kokuphuma kusapho olunengoma, ukwasebenze ze wabelana ngeqonga neemvumi ezihlonitshiweyo eMzantsi Afrika.

“Ndiziva ndinewonga ngokuchongwa ngurhulumente weMpuma Koloni ukuba ndibe lapha. Ukubizwa idiva kuthetha lukhulu kum,” utshilo uLuzipho ngethuba eseqongeni phambi kwezihlwele ebeziman’ ukumtyibela ngekhwelo ngelixa abanye bemkhwaza.

Icwecwe lakhe liza kube liphehlelelwa ngoMgqibelo umhla we13 kweyeKhala eThe Athenauem eBhayi.

“Ndichulumancile kukubuyela ekhaya kwaye ndabelane nani ngesipho enisikhulisileyo, nasithanda kwaye nasibhiyozela kususela ndisengumntwana,” kutsho uLuzipo obe nyembezana.

Lo msitho kulindeleke ube neemvumi ezifana noMcCoy Mrubata, uRingo Madlingozi kuquka nomntak’ boTiti, uBarlo Luzipho – osebenze kweli cwecwe kwakunye nomama wabo.

Ingoma yokuqala kweli cwecwe ethi ‘Being Woman’ ikhutshwe ngenyanga yoKwindla. Le ngoma yethandwe kakhulu ngabo bebekwikhonsathi yakhe eMakhanda.

Amatikiti afumaneka eComputicket ngeR150 ukonyuka.

simphiwe.freddie@inl.co.za