Izigidi zokusindisa ukutshabalala kweendlovu

Inkampani iAmarula ikwiphulo lokusindisa iindlovu ezitshabalala ngenxa yabazingeli

INKAMPANI edidiyela isiqhamo seMarula ikwiphulo lokusindisa iindlovu ezithe gqolo ukuncipha kwihlabathi jikelele ngenxa yabazingeli, kwaye ngokwenza oku iAmarula ityale izigidi zeerandi ngeenjongo zokusindisa iindlovu ingakumbi kwizwekazi laseAfrika. Isiselo seAmarula senziwa, phakathi kwezinye izinto, ngesiqhamo iMarula eyaziwa njengomthi wendlovu.

Ngokwenza oku, iAmarula ibambisene neWildlifeDirect basungule eli phulo ngethuba kuqatshelwa usuku lwehlabathi lwendlovu, olubanjwa rhoqo ngomhla weshumi elinesibini kweyeThupha. Ingqonyela yeWildlifeDirect uGqirha Paula Kahumbu, uthi rhoqo ngonyaka, ziindlovu zase-Afrika ezikumashumi alithoba anesithandathu ezithi zibulawelwe iimpondo zazo ngabazingeli abangekho semthethweni.

Ngenxa yoku ziindlovu ezikuma-350 000 ezishiyekileyo kwihlabathi liphela, nto leyo ixhalabisayo kubathandi bendalo. Ukusuka ngonyaka ka2002, iAmarula Trust, sele ichithe imali ekwizigidi ezilithoba zeerandi kumaphulo okusindisa ukutshabalala kweendlovu kwihlabathi liphela.