Izinikezele emapoliseni indoda edubule abasetyhini abathathu

INDODA enamashumi amane anesibhozo eminyaka ubudala izinikezele ngokwayo emapoliseni emva kokuba ithe yadubula amakhosikazi amathathu, kwabhubha amabini kwangoko, kwasinda yanye nekwimeko embi esibhedlele.

Ngokwengxelo ephuma kumapolisa ephondo, oku kwenzeke ngoLwesithathu kwilali yakwaMbihli eSterkspruit.


UColonel Sibongile Soci uthi le ndoda ifike kweli khaya phakathi kwentsimbi yeshumi elinanye ukuya kwicala emva kwentsimbi yeshumi elinesibini emini, yadubula aba mama nabaphakathi kweminyaka engama72, 66, 58. 

Omnye kubo ebesaphila waze wabalekiselwa esibhedlele ukufumana unyango.
Amapolisa ala mmamdla aphanda ngetyala lokubulala nelokuzama ukubulala. 

Unobangela wokubulawa kwabo awukaziwa.
Umrhanelwa uselugcinweni lwamapolisa nalapho abekwe amatyala amathathu. Kulindeleke ukuba avele kwinkundla yamatyala engingqi eSterkspruit ngoMvulo.
UMkomishinala wamaPolisa ePhondweni uNjengele Lt Liziwe Ntshinga usikhalimele esi senzo. Uthi umrhanelwa makahlale eziseleni de kube kuququnjelwa amatyala ajongene nawo.