Iziyobisi ezixabisa isigidi

IBUTHO lophando lamapolisa iiHawks izolo, lifumene iziyobisi ezikumlinganiselo weekhilogram ezingama-711, nezixabisa isigidi seerandi (R1 million) ngethuba logqogqo eChalumna eMonti.

Isithethi seeHawks eMpuma Koloni, uKapteni Anelisa Feni, uthi ezi ziyobisi zifunyenwe malunga nentsimbi yesihlanu kusasa zifunjwe kwindlu engahlali bantu. Oku kuza emva kokuba iiHawks zifumene ulwazi lokuba kukho iziyobisi ebezizakuhanjiswa ngemithwalo yeedonki ukusuka eLesotho ukuza eMzantsi.

“Emva nje kokuba ziwele umda ophakathi kweLesotho noMzantsi Afrika, ezi donki bezizakukhupha le mithwalo, ifakwe kwiimoto eziya eMonti naseBhayi,” kutsho uFeni.

Bekungekho bantu babanjiweyo ngethuba sibhala inqaku izolo. Uphando luyaqhuba.