June Steenkamp: Thina abashiyekileyo sithi abagwetywe ubomi

Umama kaReeva Steenkamp, uJune Steenkamp, ephethe incwadi yentombi yakhe.

Umama kaReeva Steenkamp, uJune Steenkamp, ukhuphe ingxelo emva kokuba uOscar Pistorius ekhululwe ngengqawule namhlanje ngoLwesihlanu.

“Ngomhla we-14 kuFebruwari 2013, usuku ubomi bethu batshintsha ngonaphakade. Mhla uMzantsi Afrika waphulukana neqhawe lawo, uOscar Pistorius, nangemini mna noBarry saphulukana nentombi yethu, uReeva, ezandleni zikaOscar,” utshilo uJune Steenkamp kwingxelo.

Uqhube wathi, “Ngoku, phantse kwiminyaka elishumi elinanye (11) kamva, iintlungu zisenjalo, yaye mna nomyeni wam ongasekhoyo uBarry asizange sikwazi ukukwamkela ukubhubha kukaReeva, okanye indlela awabhubha ngayo.”

UJune uthi abakwazanga ukufumana ixesha lokuba bodwa ngenxa yomdla wamajelo eendaba kwaye kubenzima ukuba bazilele intombi yabo ngoxolo. Ukwathi baye baxhatshazwa ngabantu abathile ngeendlela ezahlukeneyo, ukuxhatshazwa bekungajoliswanga kubo kuphela kodwa nentombi yabo engasekhoyo, uReeva.

“Ingaba uReeva ubufumene ubulungisa bakhe? Ngaba uOscar uchithe ixesha elaneleyo entolongweni? Akunakuze kubekho ubulungisa ukuba lowo umthandayo akasayi kubuya, kwaye akukho xesha lingakanani entolongweni liya kumbuyisa uReeva. Thina abashiyekileyo sithi abagwetywe ubomi,” utshilo uJune.

Ongasekhoyo uReeva Steenkamp kunye no-Oscar Pistorius.

Uthi umnqweno wakhe kukuphila iminyaka yakhe yokugqibela ngoxolo egxile ekugcineni ilifa likaReeva ngeReeva Rebecca Steenkamp Foundation. Ukwabulele noluntu olumxhasileyo kuyo yonke le minyaka.

UPistorius ukhululwe ngengqawule namhlanje, malunga neminyaka elishumi elinanye (11) wabulala intombi yakhe, uReeva.

UPistorius, oneminyaka engama-37 ngoku, uchithe phantse iminyaka elithoba (9) entolongweni. Ibhodi yengqawule ngoNovemba wonyaka ophelileyo yagqiba kwelokuba angakhululwa emva kokuba egqibe ngaphezu kwesiqingatha sesigwebo sakhe.

Imiqathango yengqawule yakhe iquka izithintelo xa evunyelwa ukuba aphume endlini, akavumelekanga ukuba asele utywala, akavumelekanga ukuba abe noodliwanondlebe noonondaba kunye unemiyalelo yokuba makaye kwiinkqubo ezingolawulo lomsindo kunye nobundlobongela obujoliswe kwabasetyhini. Kananjalo kuya kufuneka agqibezele inkonzo yasekuhlaleni, icommunity service ngelasemzini.

Igosa elibeka iliso lizakuhlala limjonge de siphele isigwebo sakhe ngo2029.