Kubanjwe abadidiyeli, kwathathwa nalo singamqombothi

Utywala obufunyenwe eZinyoka eQonce ngamagosa aseBCM UMFANEKISO: UTHUNYELWE
AMAGOSA ezomthetho aseBuffalo City abambe avalela abadidiyeli botywala obenzelwa ekhaya eZinyoka eQonce ngoLwesithathu.


Akubanjwanga nje abadidiyeli, notywala buthathiwe. Ngokomfanekiso, obu tywala bubonakala njengosingamqombothi kwanenye ingxubevange eyenzelwa ekhaya.

Umasipala uthi oku akukho semthethweni.

Ukudidiyelwa kotywala kuvaliwe phantsi kukaLevel 4 wokuvalwa kweentshukumo elizweni, utshilo uMasipala.

“Isixeko singathanda ukukhupha isilumkiso kwabo badidiyela utywala, ukuba thina siwuthathele ingqalelo umthetho nemiqathango yokuvalwa kweentshukumo elizweni.

“Abo bangathobeli mthetho siza kubabamba,” utshilo othethela iBuffalo City, uSamkelo Ngwenya.