Kubanjwe abafazi abathathu abafunyenwe benentloko yenkomo ebiweyo!

Inyama yenkomo ebhaqwe kumakhosikazi amathathu akuQumbu ibhaqwa ngamapolisa kugqogqo lukaVuthu Hawe. UMFANEKISO: SAPS

Ngamakhosikazi amathathu aselugcinweni lwamapolisa nalindeleke ukuba avele phambi kweNkundla yamaTyala kuQumbu emva kokubhaqwa kwawo ngamaPolisa enenyama yenkomo ebiweyo.

Ngokwengxelo ephuma kuColonel Priscilla Naidu ithi, la makhosikazi mathathu naphakathi kweminyaka engamashumi amathathu anesithathu (33) ukuya kumashumi amane anesibhozo (48) ubudala babanjwe izolo ngoLwesine emva kwentsimbi yesibhozo ebusuku kwiilali eziphantsi koQumbu kwaNonyikila naseNtsohle ngethuba amapolisa eqhuba nephulo labo elibizwa iVuthu Hawe.

UNaidu uqhuba uthi, kwakweliphulo kukwabanjwe indoda enamashumi amathathu anesithathu (33) ubudala eNtsohle nefunyenwe inompu.

Kusenjalo, iinkomo eziyi-50 zifumanekile nekukrokreleka ukuba bezibiwe kwilali iEtwa kude kufuphi nakuQumbu.

“Isithili saseOR Tambo sibonakala ngathi sesona sinengxaki ehamba phambili kumba wokubiwa kwemfuyo. Sakuqinisekisa ukuba oko kuyaliwa uphele,” utshilo UNaidu.