Kubanjwe abahlasela iibhasi

Abarhanelwa ababini babanjiwe ngokubasemva kohlaselo lwebhasi yeIntercape eMpuma Koloni. Oku kuza emva kohlaselo olujoliswe kwezi bhasi ngabantu abangaziwayo. UMFANEKISO: ARRIVE ALIVE

Abarhanelwa ababini babanjwe kwimpelaveki edlulileyo kumbindi wedolophu yaseCofimvaba, kwisithili saseChris Hani, ngenxa yeenzame ezithe gqolo zenkonzo yesipolisa yoMzantsi Afrika zokuphelisa uhlaselo kwiibhasi zeIntercape oluthe lwenzeka kwiindawo ezithile eMpuma Koloni.

Oku kubanjwa kulandela iziganeko ezininzi zabantu abangaziwayo abahlasela iibhasi zakwaIntercape kwiindawo ezahlukeneyo kwiMpuma Koloni iphela. Emva kwezi ziganeko, uMkomishinala wePhondo, uLieutenant General Nomthetheleli Mene, uye waseka igqiza eliphandayo waza emva koko waseka iQela lokuPhendula ngoBuchule kunye namalungu eFlying Squad kwiindlela zelizwe ukuze aqhube ujikeleza wendlela emini nasebusuku ukuze kuthintelwe ukuqatsela kweziganeko kunye nokukhusela ubomi babantu.

Izinga lezehlo liqalisile ukwehla, ngokukaBrigadiya uTembinkosi Kinana, isithethi samapolisa, othe la manyathelo abe nefuthe elikhulu.

“Noko bekunzima kakhulu ukubamba abantu ngokukhawuleza kwamanye ala matyala njengoko abarhanelwa beqalise olu hlaselo ebusuku nakwiindawo ezimnyama apho kungekho zindlu.

“Le mingeni ayizange iwuthobe umoya wabaphandi kunye nemikhosi ebisebenza. Uphando luqhubekile kukhangelwa imikhondo kunye nobungqina obubambekayo obunokukhokelela ekubanjwe kwabalalela iibhasi ngaphandle komkhondo,” utshilo uKinana.

Abarhanelwa ababini abangamadoda baye babanjwa ngabacuphi beSAPS njengenxalenye yokuqhuba uphando kuthotho lohlaselo lweebhasi ze-Intercape. Abarhanelwa abaneminyaka engamashumi amabini anesithandathu (26) kunye namashumi amathathu anesixhenxe (37) babanjwe eCofimvaba ngempelaveki yomhla wamashumi amabini anesithoba (29) nowamashumi amathathu (30) kuTshazimpuzi ka2023.

Babanjwe emva kokuba bejongene nabantu ababelinde ibhasi kwesinye sezikhululo zamafutha eCofimvaba. Batyholwa ngokubabetha nokubaphanga izinto zabo ngexesha lesi siganeko. Emva kwesi siganeko, uhlaselo lwebhasi phakathi kweTsomo neNgqamakhwe lwenzeka kuTshazimpuzi ka2023, nalapho kutyholwa ukuba abakhweli baphangwa babethwa ngaphakathi ebhasini.

Uphando lusaqhuba ukujonga ukuba aba barhanelwa babini banokunxulumana naziphi na ezinye izehlo ezenzeke kweminye imimandla yeli phondo. ULieutenant General Mene ufungele ukuzingela abaphangi abangenabuso abahlasela iibhasi eMpuma Koloni.

NgoLwesibini umhla wesibini kuCanzibe 2023, abarhanelwa bavele enkundleni yamatyala eCofimvaba ngezityholo zokubetha, ukuphanga kwanokonakalisa impahla.