Kubanjwe isibini sintsintsitheka ziziyobisi

Kubanjwe indoda kunye nowasetyhini baseNigeria kwisikhululo seenqwelomoya eKapa befumbathe iziyobisi eziluhlobo lweCocaine nezixabisa i-R700 000.

Oku kudizwe sisithethi samapolisa uKapteni FC Van Wyk. Esi sibini sibanjwe ngethuba amapolisa ala mmandla esenza ugqogqo kwesa sikhululo ngeCawe phambi kwentsimbi yeshumi elinanye.

Enye yeebhegi zabo ngethuba igqogqwa kufunyenwe iziqhuma ezihlanu eziqhotyoshelwe kwikawusi zahlohlwa kwiplastikhi emnyama.

Iingxelo zithi, ngethuba ebuzwa ngezi ziqhuma udize ukuba zisetyenziswa nguye, kufunyenwe nezinye iziqhuma emzimbeni nasezihlangwini ebezinxibile. Lo wasetyhini (29) uselugcinweni lamapolisa.